Over de stichting Open BAC

De stichting Open BAC is in het leven geroepen op 30 november 2015 te Amsterdam en heeft een ANBI-status. Haar streven is het bevorderen van talentontwikkeling op het gebied van theater, cabaret, kleinkunst en muziek. In dat kader stelt de stichting zich ten doel theatervoorstellingen en concerten in alle mogelijke vormen te steunen, te produceren en te organiseren met actieve en/of passieve deelname van derden.

 

Het try out-podium de Open BAC wordt georganiseerd door de 4 bestuursleden van de stichting en een enthousiaste groep vrijwilligers. Zij vinden het belangrijk dat er een plek in Amsterdam is waar iedereen met een podium-ambitie de kans krijgt om zijn of haar kunnen te presenteren. Organisator Ben Lansink programmeert deze avonden en de BAC-band - bestaande uit professionele muzikanten onder leiding van Vera Marijt - begeleidt de artiesten.

 

Stichting Open BAC

IBAN: NL 97 TRIO 0391 1222 74
RSIN-nummer: 855767868
KvK-nummer: 64663191
Website: https://www.openbac.nl

Email: info@openbac.nl
Telefoonnummer: 06-51515744

 

Postadres:
Zwaansburg 14
1121 GN  Landsmeer

 

Doelstelling

De Stichting Open BAC heeft tot doel:
1. Het bevorderen van talentontwikkeling op het gebied van theater, kleinkunst en muziek. In dat kader stelt de stichting zich ten doel theatervoorstellingen en concerten in alle mogelijke vormen te steunen, te produceren en te organiseren, met actieve en/of passieve deelname van derden.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door activiteiten te ontplooien die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

Beleidsplan

Stichting Open BAC heeft tot doel de ondersteuning en ontwikkeling van (jonge) theater- en muziektalenten. Om dat doel te bereiken organiseert de stichting Open BAC elk theaterseizoen wekelijks op de dinsdagavond een open podium waarvoor talenten zich kunnen aanmelden en waarbij de stichting ook actief mogelijke talenten benadert. De Open BAC wordt wekelijks gepresenteerd door een minder of meer bekende persoonlijkheid uit de wereld van kunst en cultuur. Daarnaast begeleidt de stichting Open BAC talenten door het geven van professionele feedback en adviezen, voor én na afloop van de optredens. Ook organiseert de stichting workshops waarvoor muziek- en theatertalenten door professionals worden getraind en begeleid in hun ontwikkeling.

 

Financiële middelen

De stichting Open BAC werft financiële middelen ter leniging van de onkosten die samenhangen met het bereiken van haar doelstelling. Dat doet zij middels aanvragen bij verschillende culturele fondsen en door donaties van particulieren en bedrijven.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting Open BAC bestaat uit:
Annemarie Waterhout (voorzitter)

Simone Lensink (secretaris/PR)

Martin Spee (penningmeester)

Erris van Ginkel (bestuurslid)

 

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding voor haar bestuurstaken.

 

Activiteiten

De stichting Open BAC organiseert open podium voorstellingen in het TOBACCO Theater, Nes 75, te Amsterdam. Om jong talent met een professionele praktijkervaring een stapje verder te helpen, wordt aan velen op het gebied van theater, kleinkunst en muziek een professioneel podium geboden. Deze avonden worden gepresenteerd door steeds wisselende presentatoren uit de kunst- en cultuurwereld en georganiseerd en geproduceerd door een groep vrijwilligers. Alle avonden worden omlijst en begeleid door een veelzijdige band o.l.v. een professioneel musicus.

 

Jaarverslagen

Financieel Jaarverslag 2016 (PDF bestand)

Financieel Jaarverslag 2017 (PDF bestand)

Financieel Jaarverslag 2018 (PDF bestand)

Financieel Jaarverslag 2019 (PDF bestand)