Over de stichting OpenBAC

Stichting Open B.A.C.

RSIN Nummer: 855767868
KvK Nummer: 64663191
Internet adres: http://www.openbac.nl
Post- en bezoekadres:
Hof van Versailles 25
1064 NX Amsterdam
Email: lansinkben@gmail.com
Telefoonnummer: 0651515744

 

Doelstelling

De Stichting Open BAC heeft tot doel:
1. Het bevorderen van talentontwikkeling op het gebied van theater, kleinkunst en muziek. In dat kader stelt de stichting zich ten doel theatervoorstellingen en concerten in alle mogelijke vormen te steunen, te produceren en te organiseren, met actieve en/of passieve deelname van derden.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door activiteiten te ontplooien die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

Beleidsplan

Stichting Open B.A.C. heeft tot doel de ondersteuning en ontwikkeling van (jonge) theater- en muziektalenten. Om dat doel te bereiken 0rganiseert de stichting Open BAC elk theaterseizoen wekelijks op de dinsdagavond een Open BAC, een open podium waarvoor alle talenten zich kunnen aanmelden en waarbij de stichting ook actief mogelijke talenten benadert. De Open BAC wordt wekelijks gepresenteerd door een min of meer bekende persoonlijkheid uit de wereld van kunst en cultuur.
Daarnaast begeleidt de stichting Open BAC talenten door het geven van professionele feedback en adviezen, voor én na afloop van de optredens. Ook organiseert de stichting workshops waarvoor muziek- en theatertalenten door professionals worden getraind en begeleid in hun ontwikkeling. Tenslotte organiseert en produceert de Stichting 2 à 3 keer per theaterseizoen een speciale thema-avond waarbij gescoute talenten worden samengebracht en waarbij onder de hoede van een regisseur / muzikaal leider een professionele voorstelling wordt geproduceerd.

 

Financiële middelen

De stichting Open BAC werft financiële middelen ter leniging van de onkosten die samenhangen met het bereiken van haar doelstelling. Dat doet zij middels aanvragen bij verschillende culturele fondsen en door donaties van particulieren en bedrijven.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting Open BAC bestaat uit:
Brendan Walsh (voorzitter)
Marco Rump (penningmeester)
Lies Balkstra (secretaris)

Simone Lensink (bestuurslid)

 

Beloningsbeleid

Het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding voor haar taken.

 

Activiteiten

De stichting Open BAC heeft in 2016 en 2017 open podium voorstellingen georganiseerd in het Theater Betty Asfalt Complex, Nieuwezijds Voorburgwal 282, te Amsterdam. Om jong talent met een professionele praktijkervaring een stapje verder te helpen werd zodoende aan velen op het gebied van theater, kleinkunst en muziek een professioneel podium geboden. Deze avonden werden gepresenteerd door steeds wisselende presentatoren uit de kunst- en cultuurwereld en georganiseerd en geproduceerd door een groep vrijwilligers in samenwerking met het Betty Asfalt Complex. Alle avonden werden omlijst en begeleid door een veelzijdige band o.l.v. een professioneel musicus.

 

Jaarverslagen

Financieel Jaarverslag 2016 (PDF bestand)

Financieel Jaarverslag 2017 (PDF bestand)